پلن های اپلیکیشن (تاکسی آنلاین)

پکیج نقره ای

30.000.000 تومان

اپلیکیشن کاربر

اپلیکیشن راننده

پنل مدیریت

درگاه بانکی

سیستم گزارش گیری

وب سایت معرفی

پکیج طلایی(ویژه)

45.000.000 تومان

تمام امکانات پکیج نقره ای

درخواست تحت وب

مدیریت درخواست ها از پنل مدیریت

مدیریت حرفه ای

مشاوره بازاریابی اپلیکیشن

رنگ بندی خاص شما

سیستم کد تخفیف، معرف و ..

پکیج الماسی(کامل)

85.000.000 تومان

تمام امکانات پکیج طلایی

سیستم آژانس ها

اپلیکیشن برای IOS

مشاوره حرفه ای برای بازاریابی دیجیتال

وبسایت حرفه ای

اختصاصی برای برند شما