پلن های اپلیکیشن (حسابداری)

پکیج پایه

شروع از 18.000.000 تومان

پشتیبانی 1 ساله محصول

پنل مدیریتی نامحدود

بروز رسانی 20 روزه

انتشار اپ در مارکت ها

مشاوره اختصاصی بازار

پکیج استاندارد

شروع از 33.500.000 تومان

پشتیبانی 1 ساله محصول

پنل مدیریتی نامحدود

بروز رسانی 12 روزه

انتشار اپ در مارکت ها

مشاوره اختصاصی بازار

پکیج حرفه ای

شروع از 48.500.000 تومان

پشتیبانی 1 ساله محصول

پنل مدیریتی نامحدود

بروز رسانی 7 روزه

انتشار اپ در مارکت ها

مشاوره اختصاصی بازار