پلن های اپلیکیشن (خدماتی)

پکیج پایه

شروع از 24.000.000 تومان

طراحی اپ اختصاصی

پشتیبانی یکساله رایگان

امنیت کامل

طراحی UI دلخواه

رفع تمام باگ ها

طراحی پنل اختصاصی حرفه ای

طراحی وبسایت معرفی

انتشار در مارکت های معتبر

طراحی اپ کاربران عادی

طراحی اپ کارمندان

امکان اختصاصی سازی اپ

پکیج حرفه ای

شروع از 35.000.000 تومان

طراحی اپ اختصاصی

طراحی UI دلخواه

پشتیبانی یکسال و نیم رایگان

رفع تمام باگ ها

امنیت کامل

طراحی پنل اختصاصی حرفه ای

طراحی وبسایت معرفی

انتشار در مارکت های معتبر

اپ کاربران عادی

اپ کارمندان به صورت حرفه ای

پکیج ویژه

شروع از 52.000.000 تومان

طراحی اپ اختصاصی

طراحی UI دلخواه

پشتیبانی دو سال رایگان

رفع تمام باگ ها

امنیت کامل

طراحی پنل اختصاصی حرفه ای

طراحی سایت به صورت PWA

انتشار در مارکت های معتبر

اپ کاربران عادی

اپ کارمندان به صورت حرفه ای